Как приятелите въздействат на живота ти?

   Почти всеки знае, че приятелите му могат да повлияят на живота му по един или друг начин, но това, което повечето не знаят, е че този ефект е далеч по-силен отколкото могат да си представят.

   Приятелите не само че влияят на решенията ти, но могат и да въздействат над това как гледаш на света, да променят възприятието ти и да преобразят в съвсем различен човек.

   В тази статия ще ти кажа как приятелите въздействат на живота ти и колко силно е тяхното влияние.

 

Как точно приятелите влияят на живота ти?

 

  • Те променят вярванията ти относно нещата: Вярванията мога да бъдат променени ако биват постоянно предизвиквани и ако нови вярвания постоянно биват повтаряни. Много от моите приятели имаха песимистичен  поглед върху трудовия пазар и то преди още да имаха възможността да взаимодействат с него. Този песимистичен изглед бе придобит от постоянното програмиране, което получаваха от своите приятели под формата на внушения, които биват повтаряни отново и отново като например: „изключително трудно е да се намери работа в днешно време“.
  • Влияят на самоувереността ти: Приятелите изменят възприятията един на друг. Ако мнозинството от дадена група мисли, че един човек е арогантен или снобарски, тогава това вярване може да се прехвърли към цялата група. И понеже  вярването, че някой се отнася с теб по лош начин, може да бъде възприето като сигнал, който показва, че не си значим, то тогава подобно вярване може да повлияе зле на самоувереността. В книгата за Супер увереност съм обяснил как това споделено възприятие може да понижи самоувереността на цялата група включително и теб, ако си един от тях.

 

  • Приятелите влияят на поведението ти: Един експеримент показва как маймуна, която никога не се е страхувала от змии изведнъж започва да се бои от тях, когато вижда тревожната реакция на друга маймуна, която се бои от змии. Това значи, че наблюдаването на някой, който го е страх, който е тревожен или безпомощен може да те приучи как да си като него ( виж как страховете биват заучени)

 

  • Приятелите могат да те заразят с лоши емоции: Защо смяташ, че изпитваш различни емоции докато гледаш филм? Просто защото лицевите изражения на актьорите ти предават тяхното емоционално състояние — същото се случва и с приятелите ти. Тъжните ти приятели могат да те накарат да се чувстваш тъжен, а депресираните ти приятели могат да депресират и теб (виж как емоциите влияят на комуникацията)

Та как да спреш приятелите да ти влияят?

   Не се безпокой, не трябва да сменяш приятелите си, а това което трябва да сториш е просто да си осъзнат от фактите, които бяха споменати в тази статия и да филтрираш всичко, което чуваш и виждаш.

   Не приемай мирогледа, вярванията и мненията на приятелите си без подобаваща реалистична филтрация. Това би било достатъчно, за да те защити.

Comments

comments

Scroll to Top

Ако това ти допада,
харесай ни и във Facebook!

Нова психология - разбери себе си и останалите