Психотерапия и употребата на ранни спомени

психотерапия

 

   Ранните спомени са важно събитие, което се е случило в детството ти, което все още може да си спомниш и до днес.

   В друга статия: Как да разбереш характера на хората съм казъл, че детството на човек влияе на живота му като възръстен до голяма степен, дори и той да не е наясно от този ефект.

   Поради това, че ранните спомени обикновено описват вярванията, които човек е имал, когато е бил дете, те могат да са много потребни в това да ти помогнат да узнаеш повече за характера на човек.

   Когато си спомниш едни от най-ярките си ранни спомени и ги запишеш, не просто ще бъдеш способен да разбереш как си мислил като дете, ами и също ще придобиеш  стабилна идея за невидимите сили, които влияят на характера ти като възръстен.

   В тази статия ще ти кажа как може да използваш ранните си спомени, за да разбереш характера си както и за и употребата на ранните спомени в психотерапията.

 

Как да изпозваш ранните спомени, за да разбереш
своя характер по-дбре?

   Най-добрият начин да научиш как да използваш ранните спомени, за да разбереш даден характер е да видиш пример, който анализира ранните спомени на някой друг.

 

   Ето едни от ранните спомени на мъж на средна възръст:

Ранен спомен 1: „Играх си в стаята и тогава изведнъж бутнах голяма кутия с принадлежностите на майка ми. Тя се втурна към мен с ядосано изражение, но баща ми я спря преди да получа наказание.“

Ранен спомен 2: „Баща ми ме носеше на рамене, когато аз изведнъж видях жена да удря плесник на друг мъж.“

Ранен спомен 3: „Малката ми сестра изяде всички бонбони от кутията и после, когато майка попита, кой го бе сторил, тя каза че съм бил аз. Тогава много се ядосах.“

   Сега какво могат да ти разкрият тези спомени относно мъжа, който си ги е спомнил? Каква е връзката помежду им? Ясно може да се види, че мъжа най-вероятно е развил вярването, че жените са зли и това идеално се напасваше с неговия необясним страх от противоположния пол.

   Разбира се ранните спомени не винаги ще са толкова ясни и не винаги ще ти помогнат да разбереш характера на някой само за секунди, но този прост пример цели да демонстрира как вярванията, които човек е натрупал по време на детството си, могат да повлияят на живота му като възръстен.

 

Връзката между ранни спомени и характер

   Според индивидуалната психология, всички черти на характера на някой, вярвания, поведение, мисли и спомени могат идеално да се напаснат (насложат), за да отразят психологичните цели, които той иска да достигне. (виж как да разбереш поведението на хората)

   В по-горния пример една от целите на мъжа е била да отбягва жените, за да не бъде наранен от тях, защото е вярвал, че те са зли. Когато сме подредили неговите текущи психологични проблеми, неговите черти на характера и неговите ранни спомени сме способни да видим цялостната картина.

   С цел идеално да разбереш човек, ти трябва да се вгледаш в него като в една цялостна хомогенична еденица, вместо да анализираш тяхното поведение или действия по отделно.

   Разбира се не може да съдиш един човек базирайки се само на неговите ранни спомени, но ако анализираш неговите ранни спомени в допълнение на останалите неща, които си направил, за да разбереш характера му, тогава ще си способен да достигнеш до много по-точни заключения за него.

   Тоест по-накратко казано, като анализираш ранните спомени на човек може да придобиеш по-ясна идея за неговия текущ психологичен профил.

   Например, ако всички ранни спомени на едно дете отразяват неговата лоша връзка с баща му, тогава това може да ни помогне да разберем, защо този човек сега като възръстен има проблеми с това да взаимодейства с мъже.

   Въпроса, който много хора си задават е, защо ранните спомени са добър индикатор за психологичния профил на човек и какво ще стане, ако човек не помни повечето от ранните си спомени, ами само си спомня някои. Как тези няколко спомена биха могли да опишат с точност неговите текущи психолоични цели?

   И защо някои психолози разчитат изключително много на анализирането на ранните спомени, когато провеждат психотерапия?

 

Защо ранните спомени са ефективни и точни?

   Причината ранните спомени да са точни е, че хората селективно си спомнят спомените, които най-добре пасват на техния текущ психологичен профил.

   Нашият ум винаги прави най-доброто, за да докаже че нашият текущ набор от вярвания е правилен и в резултат само ще си спомни стари спомени, които пасват на нашия текущ поглед над света.

   Ако например едно момиче вярва, че на всички мъже не може да се има доверие, тогава тя никога няма да си спомни ситуация от миналото свързана с честен мъж, ами може да си спомни случай, в който е видяла мъж да лъже жена си.

   Това е една от причините, поради която психотерапевтите използват ранни спомени, за да анализират характера на човек с голяма степен на увереност.

   Дори и човек да не е сигурен от ранните си спомени или дори да си измисля неща, които никога не са се случили, без да знае, все още това не би оказало голямо значение за психотерапевтите, защото тези измислени спомени също могат да бъдат напаснати с вярванията на човек и погледа му над света. (виж Как вярванията влияят на поведението)

 

Употребата на ранни спомени в психотерапия

   По време на психотерапия, клиента може да стане несклонен да разкрива текущите си проблеми и състояние на терапевта поради причини свързани с егото или поради това, че несъзнателно би искал да докаже, че не може да бъде излекуван.

   При всички положения, употребата на ранни спомени помага на психотерапевта да преодолее този проблем, защото човека който ги споделя, никога няма да разбере връзката между неговите ранни спомени и своя характер.

   Поради това, клиента би говорил свободно и в резултат би разкрил точна информация за себе си без да е способен да я манипулира по един или друг начин.

Comments

comments

Scroll to Top

Ако това ти допада,
харесай ни и във Facebook!

Нова психология - разбери себе си и останалите