Как възприятието влияе на поведението

   Ясен и Илиян са близки приятели. Един ден се запознали с нова жена, която не се е отнесла с тях подобаващо, и която изглеждала арогантна според техните разбирания.

   По път към тях, те продължили да подсилват, начина по който я възприемат като обсъждали заедно въпроса. През следващите няколко седмици и двамата се опитвали да я избегнат, колкото се може повече.

   След няколко седмици Ясен се запознал с нова жена, която се държала по същия начин като другата от по-рано, но този път жената се извинила за поведението си на края на срещата и казала, че имала наистина лош ден и за това не се усмихвала и се държала малко остро.

   Ясен бил окуражен от думите й и я попитал какво мисли тя за него, а тя му отговорила, че е много интересена личност.

   В този момент му хрумнала нова теория! Ами ако жената, с която са се запознали по-рано е имала също лош ден? Ами ако проблема е бил в неговото собствено възприятие, а не самата жена!

   Ами ако не правилното му възприятие е контролирало поведението му сега!

 

   Как неправилното възприятие може да повлияе на поведението

   В този момент Ясен решил да се върне към първата жена с усмивка на лицето си. Нещо, което никога не бе правил, откако я е срещнал за пръв път. И поради това, че всички хора обичат да се чувстват желани и необходими, жената му отвърнала по добър начин и теорията му се оказала правилна! (виж Как да се оправяш правилно с хората)

   Илиян от друга страна държал на старите си вярвания и не си променил възприятието за нея като в резултат не успял да се сприятели с нея както сторил Ясен.

   До какъв извод можем да стигнем от тази история?
   Начина, по който възприемаме събитията влияят до голяма степен на нашето поведение.
   Момчетата със седмици са избягвали жената, защото е била арогантна според техните собствени възприятия, което е било всъщност грешно!

Самоувереност, неправилни възприятия и промяна на поведението

   След като прочетат тази истори, много хора си вадят извод, че с цел един човек да общува подходящо с хората той, трябва да си настрои възприятието.

И докато този извод е отчасти правилен, все още той няма да помоне на никой да си промени поведението, но знаеш ли защо?

   Забеляза ли, когато Ясен реши да изпробва новата си теория, която е променила възприятието му? Той я приложи само, вече когато се бе почувствал уверен за себе си след като втората жена му казала, че е бил интересен!

   Това значи, че докато не започнеш да си променяш вярванията за себе си, възприятието на различни събития, които преживяваш винаги ще бъде неправилно!

   Винаги ще измисляш теории, които подкрепят вярванията за теб самия, без значение дали са правилни или грешни както сторил Ясен. В началото, когато не е бил сигурен, че е интересен, той бързо приел че момичето е било арогантно, но по-късно когато е знаел, че е бил интересен, той приел, че и тя е имала лош ден. (виж Как вярванията влияят на поведението ти)

   Та на кратко, собствените ти вярвания за себе си, влияят на възприятието, което в замяна влияе на поведението ти. Промени си вярванията и ще видиш света по-правилно.

 

Comments

comments

Scroll to Top

Ако това ти допада,
харесай ни и във Facebook!

Нова психология - разбери себе си и останалите