Психология на агресивните хора

 агресивни хора

   Защо някои хора са агресивни?

   Ако си предизвикал някой на бой пред приятелите му, тогава има доста смислена причина от негова страна той да отвърне по агресивен начин, но защо някой би действал по агресивен начин без причина?

   Защо някои хора се отнасят към другите с агресия, дори те да не са им сторили нищо? Много е често взаимодействията между хора които не се познават да се случват обществени места. Бях на обществено място и изведнъж видях човек, който имаше ядосано изражение на лицето си,  заповядвайки на хора, които дори не познаваше да се дръпнат настрани, за да може да мине.

   Защо той не ги помоли учтиво да се отдъпнат, за да може да премине? В края на краищата те не му бяха сторили нищо лошо.

   С други думи, той вярваше, че всъщност те са му виновни и за това той реагираше по агресивен начин.

 

Психология на агресивните хора

   Когато се опитваш да разбереш поведението на някой трябва да вложиш нулева тежест на реалността и да вложиш цялата тежест на света в реалността на човека.

   В предишната ситуация, никой наистина не беше направил нищо лошо на агресивния човечец, но в своята си реалност, той възприемаше действията на тези хора като, че предизвикват силата му, стоейки на пътя му. (виж Как възприятието влияе на поведението)

   Хора, които се чувстват неуверени, възприемат реалността по различен начин. Те обикновено придават значение на всяко събитие по такъв начин, който пасва на вътрешния им свят. Този човек не беше себе уверен и в резултат той възприемаше невинните действия на хората, като че те са опит за това да докаже, че той не е достоен.

   В книгата за Супер увереност казвам, че неуверените хора винаги вярват, че другите са наясно със слабите им черти. Често срещано е една жена, която не харесва формата на носа си примерно да повярва, че всички отхвърляния, които е получила в живота й са причинени от „грозния“ й нос.

 

Агресия и защита на територията.

   Колкото по неуверен един човек се чувства, толкова повече ще се опитва да изгради стени около себе си, за да се защити. Ако човек си заключи врата с десет ключалки, тогава определено той не се чувства в безопасност. Ако си наеме лична охрана, тогава е много вероятно да вярва, че е в голяма опасност.

   Колкото по-неуверен се чувства един човек, толкова повече ще се опита да се защити. Сега да се върнем към агресията: поради това че агресивния човек се чувства неуверен, той добавя допълнителен слой от защита, като плаши хората в случай, че те имаш лоши намерения! (виж: Как се държат неуверените хора)

   Агресията е сходна на фукането. Първото е опит да се демонстрира сила по агресивен начин, второто е опит да се покаже сила по един по-приятелски начин. И двата типа хора (които се фукат и агресивните) искат да докажат на другите, че са силни, защото и двамата се чувстват неуверени.

   Приеми го като цялостно правило, че колкото повече оръжия внесеш в битката, толкова по-уплашен от това да изгубиш ще си. Колкото по-агресивен е един човек, толкова по-неуверен се чувства той.

 

 

Comments

comments

Scroll to Top

Ако това ти допада,
харесай ни и във Facebook!

Нова психология - разбери себе си и останалите