Какво привлича хората един към друг? Закон за привличането.

какво привлича хората

   Какво привлича хората един към друг и защо някой би сметнал другиго за привлекателен?

Противно на общо-приетото вярване привличането не е нещо свръхестествено или нещо, което би било трудно разбрано, но има много правила, които определят процеса.

   Докато всички хора биват привлечени към другите по един и същ начин, то самото привличане все още се случва поради различни причини за всеки отделен човек.

   В тази статия ще се опитам да развия нещо като теория на привличането и ще ти споделя какво привлича хората едни към други и как можеш да манипулираш тази информация, за да увеличиш собствената си привлекателност.

   Сега набързо ще представя основните фактори, които привличат хората един към друг, а след това ще ги разясня доста по-подробно.

   Да започваме!

 

Ето какво привлича хората един към друг

  • Физическо привличане:  Първия фактор, който привлича хората един към друг е външният им вид. Външния вид сам по себе си не може да стори много, но пък е „отправната точка“, от която много хора започват. Повечето мъже първо биват привлечени към физически приятен външен вид, което ги мотивира в последствие да “дълбаят” по-дълбоко и да опознаят човека повече. Противно на общите вярвания не всички хора отдават една и съща важност на физическото привличане, дори и самите те да са привлекателни. Всеки си има своя собствена карта на привличането, която е напълно уникална и тя включва общите неща като приятен външен вид спрямо важността на човека, към който е назначена. (виж дали външността наистина привлича жените).

 

  • Физическа(райнонна) близост и привличане:  Вторият фактор, който привлича хората един към друг е физическата близост. Изследванията показват, че хората обикновено биват привлечени към тези, които срещат редовно или хора, които живеят близо до тях. Ако искаш да привлечеш някой към теб, гледай да направиш така че той/тя да те вижда често.

 

  • Познатост:  Третия и много важен фактор, който привлича хората един към друг е познатостта. Хората биват привлечени към тези, които им се струват познати, такива които приличат на техни родители, близки или хора с които споделят общи черти. Това е друга причина, физическата близост да увеличава привличането. Когато някой вижда друг по-често, той му става по-познат и е вероятно да бъде по-привлечен към него/нея.

 

  • Култура и привличане:  Друг фактор, който въздейства на това защо хората биват привлечени един към друг е културата и обществото в което живеят. В статията ми привличане и култура съм обяснил как културата в която живее един човек може да определи неговата карта на привличането и да го остави да предпочите определена черта, която не е предпочитана в друга култура или общество.

 

  • Допълващи се черти и привличане: В книгата си „Как да накараш някой да се влюби в теб“ казвам, че най-силния фактор, който влияе на това как хората биват привлечени един към друг е допълващите се черти. Всеки човек си има своя карта на привличането, която се е сформирала от минали негови преживявания. Ако успееш да напаснеш тази карта на привличането и да покажеш на човека, че имаш допълващи се за него черти, които са му необходими, тогава ще ти е много лесно да го привлечеш.

 

Психология на привличането и близост.
Как близостта влияе на привличането?

физическа близост

   Какво общо има физическата близост с Психологията на привличането?

   Изследвания показват, че физическата близост играе много важна роля в  създаването на привличане. Открито е, че повечето хора са склонни да бъдат привлечени към хора, които живеят наблизо.

   Според психологията на привличането, физическата близост увеличава привлекателността на даден човек, като резултат от продължително осъщественото присъствие. Теория, която се нарича „обикновен ефект на излагане/показване“ гласи, че хората са склонни да станат привлечени към нови подтици, ако тези подтици биват повтаряни пак и пак и пак.

   В тази част от статията ще ти обясня как физическата близост влияе на привличането.

 

Физическа близост и психология на привличането

   Сигурен съм, че все веднъж си виждал много привлекателен човек, който ти е грабнал вниманието, докато е подминавал колата ти, а после не си го видял отново.

   Защо повечето хора забравят за този много привлекателен човек, само след няколко дни?

   Просто: защото те просто не го виждат отново. Ако “дразнителя” не е подсилен допълнително, ние сме склонни да го забравяме дори да сме го харесали първоначално.

   Това което обаче физическата близост върши е, че гарантира че това продължително показване се случва, докато привличането не се подсили.

   В книгата си: „Как да накараш някой да се влюби в теб“, казвам, че физическата близост сама по себе си, не създава привличане, защото ако стане така че често виждаш някой, който не харесваш, само най-много още повече да не го харесваш. С цел привличането да се случи, физическата близост трябва да бъде съпроводена с положителни дразнители.

 

Физическа близост, сходност и закон за привличането

   Според психологията на привличането, хората са склонни да са привлечени към тези, които са подобни или сходни на тях. Да хората биват привлечени към тези, които имат допълващи се личностни черти, но някаква сходност също е необходима с цел привличането да се случи. (повече в следващата част дали сходностите се привличат)

   Та какво общо има това с физическата близост?

   Хората харесват тези, които са сходни на тях, защото сходността създава близост, което кара човека да се чувства комфортно. Ако видиш ябълка където и да си по света би се чувствал добре с мисълта за това да я изядеш, но ако видиш странно изглеждаща синя храна, може да не се чувстваш въобще комфортно да я пробваш.

   Физическата близост кара хората да станат  близки един с друг и така да си увеличат шанса за привличане.

   Физическата близост и приликата са само двете от многото страни, които психологията на привличането има. И двете определено могат да увеличат шанса за привличане, но сами по себе си, не могат да сторят нищо, докато други фактори не са внесени за обсъждане.

 

Привличат ли се пoдобностите/сходностите?

 

 теория на привличането Дали сходностите се привличат? И ако е вярно то как понякога биваме привличени към хора, които имат допълващи се на нашите черти на характера?

   На пръв поглед тези аргументи може да изглеждат противоречиви, но когато се вгледаш по-дълбоко, ще откриеш, че са идеално напаснати един с друг. В тази статия ще ти кажа за самата връзка между сходността и теория на привличането.

   Някои казват, че сходностите се привличат и че това е доказано от множество проучвания, според които хората се чувстват привлечени към тези, които са подобни на тях самите.

   Според други обаче, именно противоположностите се привличат и съответно ние обикновено се чувстваме привлечени от тези, притежаващи черти на характера, които липсват у самите нас.

   Е кое е вярното тогава?

   И как да използваш горната информация така, че да накараш някого да се влюби в теб?

   Всъщност и двете са верни и ще ти обясня защо.

 

И двете са верни

   Всеки би искал да яде такава храна, която му изглежда позната и едва ли би хапнал нещо, което изглежда странно; същото нещо важи и за връзките. Хората изпитват привличане към тези, които са подобни на тях, понеже се чувстват комфортно в присъствието им.

   Но както изпитваш привличане към хора с подобни на твоите положителни черти на характера, така също се чувстваш привлечен към хора, които притежават черти, липсващи у самия теб.

   Една интелигентна, добре изглеждаща жена, която е стеснителна, може да изпита привличане към мъж, който е интелигентен (т.е. подобен на нея), добре изглеждащ (подобно на нея) и уверен (противоположна черта).

   Така че хората се привличат от положителни черти, които са подобни на тези, притежавани от тях, а в същото време се привличат от черти, които са обратни на техните отрицателни черти.

 

Каква е връзката между сходността и теория на привличането?

теория на привличането

   Преди всичко според изследвания, хората биват привлечени към тези, които им изглеждат познати. Ето защо по-горе говорейки за физическата близост и привличането, казвам че когато виждаш някой редовно, започваш да му ставаш по-познат и това увеличава вероятността да бъдеш привлечен/а към него/нея.

   Според теорията на привличането, не е необходимо да виждаш някой всеки ден с цел той да ти стане познат, но понякога може да срещнеш човек, който ти изглежда познат, дори и да е първия път, когато го срещаш.

   Това се случва, защото този човек има подобна външност на някой, който ти е вече познат, например баща, майка, роднина или близък приятел.

   Теорията на привличането също гласи, че хората биват привечени към, тези които споделят сходни вярвания, ценности и сходни черти на характера.

   Така че сходността е необходима, за да се получи привличане, защото хората предпочитат тези, които са им познати пред тези, за които не знаят нищо.

 

Как да накараш някой да се влюби в теб?

   В книгата „Как да накараш някой да се влюби в теб“ разяснявам, че ако искаш да привлечеш някого, то трябва да покажеш черти, които са сходни с чертите, които той/тя харесва у себе си и същевременно черти, които са противоположни на чертите, които той/тя не харесва у себе си. Казано по друг начин хората също стават привлечени към тези, които притежават допълващи техните черти и качества.

   Например, ако дадено момиче обича баща си, то тогава печелившата за теб стратегия е да наподобиш поведението на татко ѝ. Обаче ако тя мрази баща си, то това ще има точно обратния ефект !

   Както бях дал примера малко по-горе: срамежливо момиче, което има добро чувство за хумор, може да бъде привлечено към мъж, който също има добро чувство за хумор (подобно на нея) и който е уверен (допълваща се черта, която на нея й липсва).

   Така че според теорията на привличането и двете: сходност и допълваща се черта, могат да са присъстващи в един и същ човек и така двете не си противоречат въобще.

   Така че въпросът не е да бъдеш просто подобен или различен, а в това първо да опознаеш целта си, да разбереш какво ѝ харесва и какво – не и въз основа на това да ѝ дадеш точното съчетание между сходства и различия.

 

Влияе ли културата и общността на привличането?

привличане и културе

   Някои хора се питат следното: има ли универсални стандарти за красота и има ли вариация в подобни стандарти за различните култури?

   Ето няколко примера.

   Преди време култури, където храната е била оскъдна, едрите жени са били смятани за по-привлекателни от слабите. Според културата по онова време, това е едра е значело, че жената е била достатъчно заможна, за да си купи оскъдната храна. По-късно, когато храната е станала лесно достъпна и хората започнали да свързват наднорменото тегло с лошо здраве, по-слабите жени станали по-привлекателни.

   Културата определено влияе на привлекателността по един или друг начин. Преди време тъмния тен на кожата е бил абсолютно непривлекателен, защото обикновено показвал, че човек е трябвало да работи на открито през повечето време и че не е бил достатъчно богат, за да работи в офис. Тези дни обратното е вярно, поради промяна в културата и обществото. В днешно време тенът обикновено е показател за това, че човека е достатъчно заможен, за да си помисли да има тен или да пътува до някъде, където може да се пече на слънце и да придобие тен.

 

Културата и общността въздейства на преценената  привлекателност

   Няма съмнение, че културата въздейства на възприетата привлекателност, но важният въпрос е дали има универсална култура, която диктува стандартите за красота по целия свят?

   Изследванията показват, че дори да има леки вариации в предпочитанията сред хората, все още има общи стандарти за красота, с които всеки се съгласява във всички “цивилизовани” съвременни култури.

   Поради глобализацията, широката употреба на Интернет и напредването на телекомуникациите, западната култура е успяла да промотира стандартите за красота на целия свят до почти всяка общност.

   Изолираните племена, които си имат своя култура и които не са изложени на никаква друга все още си имат своите стандарти за красота и свое собствено определение за привлекателност. Това показва, че ако всяка общност е изполирана от друга, тогава мерките за привлекателност биха били напълно различни за отделните общества.

 

Индивидуални предпочитания и култура

   Културата не е единственото нещо, което определя привлекателността, защото е открито, че всеки човек има свои стандарти за привлекателност, които е заучил от предишни негови преживявания.

   Например, ако човек живее в общност, която го е научила, че слабите жени са привлекателни, то тогава този човек може да бъде привлечен към слаби жени, но в същото време, би добавил и своите си предпочитания с цел да може да избере от много слаби жени, които познава.

   И докато голяма част от привличането е биологична (например, мъжете са привлечени към жени, които имат тяло във формата на амфора още от антични времена) все още културата играе важна роля в донастройването на тези стандарти за привличане.

 

Влияе ли характера на човек на нивото и закона на привличането?

 

характер и привличанеИзследвания сочат, че възприятието за привлекателност се променя, когато опознаем даден човек по-добре.

   Помниш ли когато възприятието ти за привлекателност към хората се е променило, когато си бил в училище или в универистета? Сигурен съм, че си сметнал някои хора за привлекателни след като си прекарал повече време с тях дори да не си ги смятал за привлекателни, когато сте се срещнали за пръв път.

   Изследване показва, че хората започват да гледат на другите различно, когато открият някои от своите черти на характера  у тях. (виж също Психология за възприемане на привличането)

   Кога беше последния път, когато си гледал филм, където главния герой не е бил толкова привлекателен? Помниш ли как си се почувствал, когато за пръв път си го видял във филма? Сега се опитай да си спомниш чувствата, коит си имал към него в края на филма и ще откриеш, че напълно си сменил мнението си за неговата привлекателност. (виж също: Защо смятаме хората за привлекателни).

   Ако това да гледаш някой да прави добри неща за 2 часа, може да промени възприятието ти за привлекателност, тогава какво биха могли шест месеца от приятелство с този човек да направят?

   Определено ако по време на този период, човека е проявил желани черти, тогава той ще изглежда много по-физически привлекателен!

 

Стандарти за привличане и изключения.

   Всички ние имаме определени стандарти, които използваме, за да преценим привлекателността на хората, но когато прекараме време с някой с желани черти, започваме да жертваме някои от тези стандарти.

   Като че нашето подсъзнание заменя някои физически черти на този човек с някои от хубавите му черти на характера.

   Също така е открито, че хората могат да променят възприятието си за привлекателност, само няколко секунди след като човека започне да говори. Понякога първото впечатление, което човек сформира за другите се променя, веднаща щом другия си отвори устата. (виж Психология на първото впечатление)

   Друго проучване е открило, че просто действие като приятелска усмивка може да повлияе на възприятието за привлекателност на хората. Ако една усмивка, може да стори толкова много, тогава какво би могла да стори една добра черта като доброжелателство?

 

Все още имаш добра възможност

   Не е задължително да изглеждаш като герой от филмите, за да оставиш добро първо впечатление, защото точно както си гледал на хората различно основавайки се на действията и поведението си така и те могат да гледат на теб спрямо твоите действия и поведение.

   И докато тези факти са приложими, както за мъжете така и за жените, е открито че жените са по-склонни да си променят възприятието за привлекателност за един мъж, след като той демонстрира добри черти на характера.

   В друга моя статия психология за възприемане на привлекателността съм написал, че физическия външен вид е само едно нещо в пъзела на привличането. Колкото повече знаеш за този пъзел на привличането, толкова повече ще си способен да се възползваш от подобни факти и по-привлекателен ще бъдеш.

 

Взаимоличностно привличане 

 Взаимоличностното привличане е привличането, случващо се между хората, което води до сформирането на приятелство или романтична връзка. Взаимоличностното привличане не се свежда само до привличане, което се случва между различните полове, ами също и изследва причините, които карат определени хора да са приятели.

   Чрез разбирането на взаимоличностното привличане ще си способен да разбереш защо имаш определени приятели, а не някакви други и също ще знаеш защо биваш привлечен към определени хора, а не към дуги.

 

Сходност и взаимоличностно привличане

   Хората биват привлечени към тези, които са сходни на тях по ценности, вярвания, произход, интереси и т.н. Това се случва, защото една от силните сили влияеща на привличането е желанието да се чувстваме удобно около хората с които сме. (прочете ли дали сходностие се привличат?) 
        

   Ако твой познат има различни ценности и вярвания, то може да не ти е толкова удобно, когато си около него и така може да не бъдеш привлечен към него.

   Сходностите се привличат и това важи и за междуличностното привличане. Хората са склонни да търсят тези, които са подобни на тях, защото се чувстват по-комфортно с познатото, отколкото с непознатото.

   Това също обяснява защо хората, с които прекарваш много време всеки ден са ти приятели (съквартирантите или колегите ти). Колкото повече време прекарваш с един човек, толкова по-удобно би се чувствал около него и е по-вероятно да станете приятели. Желанието да се чувсташ безопастно, докато си около хората има силно влияние над избора както на приятелите ти така и над романтичния ти партньор.

   В книгата Как да накараш някой да се влюби в теб са опоменати много техники, които зависят от същата концепция. Например като убедиш подсъзнанието на другия, че има мнохо сходности помежду ви, така всъщност увеличаваш вероятността той/тя да се влюби в теб.

   Много е важно да убедиш подсъзнанието на човека, а не неговия съзнателен ум, защото не искаш той да е наясно от факта, че се опитваш да го убедиш да повярва в нещо. Ако човека не е обърнал внимание на това, той просто би почувствал че сте сходни един с друг без да знае защо.

 

Физическо привличане

   Може да си мислиш, че физическото привличане е важно единствено в романтичните връзки, обаче е открито че физическото привличане играе важна роля в приятелството с хора от същия пол. Хората са склонни да бъдат привлечени към други, които изглеждат физически привлекателни, дори и да са от един и същ пол.

   Това често се случва, защото медиите преувеличават и разгласяват съобщението, че добре изглеждащите хора са герои или по-специални. Стандартите за красота се различават от държава до държава, обаче с тенденцията на глобализация и технологии за комуникация се приема, че стандартите за световна красота биват определени и наложени.

   Хората с беден себе образ определено биха избрали приятели, които изглеждат привлекателно и може дори да отбягват хора, които не им се струват привлекателни.

 

Приятелите повишават ли или намаляват качеството?

   Един от важните фактори, за които умът ти следи (несъзнателно), когато търсиш за потенциален приятел е количеството полза, която ще придобиеш от този приятел. Някога да си срещал някой, който вече познаваш, след като вече си говорил за определени теми и после си решил да се сближите?

   Това се е случило, защото умът ти е открил, че може да пожънеш много потенциални ползи ако си се сближил до този човек.

   Същото се случва и когато решиш да не приближаваш някой повече. Това се случва, защото умът ти е открил, че това да си близо до този човек може да доведе до проблеми.

Comments

comments

Scroll to Top

Ако това ти допада,
харесай ни и във Facebook!

Нова психология - разбери себе си и останалите